Motorsykler sikkerhetssystem

Motorsykler sikkerhetssystem

Løsninger Beskrivelse fordeler
1 3 Rekorder:
- Sjåførenes utsikt over veien
- Kjøretøyets plassering via GPS
- Påvirkning av G-krefter ved en ulykke
- Kjøretøydynamikk (akselerasjon, bremsing osv.)
- Kjørestil
- Kjøretøyets hastighet
Beskytter mot:
- Kontanter for krasj / iscenesatte og forhåndsmediterte ulykker
- Falske/overdrevne whiplash-påstander
- Motstridende rapporter om faktiske hendelser
- Mangel på vitner
- Feilkjøringsforseelser (overtredelse osv.)
- Trafikkanklager (ulovlig parkering osv.)
Forovervendte kameraer
2 4 Rekorder:
- Sjåførenes utsikt over veien
- Kjøretøyets plassering via GPS
- Påvirkning av G-krefter ved en ulykke
- Kjøretøydynamikk (akselerasjon, bremsing osv.)
- Kjørestil
- Kjøretøyets hastighet
Beskytter mot:
- Kontanter for krasj / iscenesatte og forhåndsmediterte ulykker
- Falske/overdrevne whiplash-påstander
- Motstridende rapporter om faktiske hendelser
- Mangel på vitner
- Feilkjøringsforseelser (overtredelse osv.)
- Trafikkanklager (ulovlig parkering osv.)
Opptakere