Kvalitetssertifikat EN ISO 9001:2015

Media Leaders Ltd. eier det internasjonalt anerkjente sertifikatet for kvalitetsstyringssystem. ISO 9001:2015

Blant hovedmålene til Leaders Media Ltd. hører å oppnå det høyeste kvalitetsnivået på kundetjenester. Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring av aktivitetene til vår organisasjon, og vi jobber konsekvent med å oppnå våre mål innen kvaliteten på produkter og tjenester og ytelse av internasjonale kvalitetsstandarder. Resultatet av vår innsats er anerkjennelsen av kvaliteten på leverte tjenester, ikke bare i nettbutikkene som drives av Media Leaders Ltd. mellom kunder og oppnåelse av det internasjonalt anerkjente kvalitetssertifikatet. Tilfredsheten til våre kunder og alle interessenter er grunnleggende forutsetning for vår langsiktige suksess.

EN ISO 9001:2015 spesifiserer krav til et kvalitetsstyringssystem når en organisasjon må demonstrere sin evne til konsekvent å tilby produkter som oppfyller kundenes krav og fokuserer på å øke kundetilfredsheten gjennom effektiv anvendelse av systemet, inkludert prosesser for å oppnå kontinuerlig forbedring av dette systemet. Alle kravene i denne internasjonale standarden gjelder generelt for enhver organisasjon, uavhengig av type, størrelse og type produkter de leverer.

Sertifikatet bekrefter at kvalitetssystemet til Leaders Media Ltd. er i samsvar med kravene til kvalitetssystemet EN ISO 9001:2015.