Hvordan velge bilkamerasystem

Etter eiendom er kjøretøy normalt den dyreste eiendelen en enkeltperson eller bedrift vil eie eller drive, men mens eiendommer har en omfattende samling av sikkerhetsutstyr installert, som brannalarmer, innbruddsalarmer og CCTV-systemer, har kjøretøy stort sett blitt ignorert til nå .
Smart Witness-systemer gir mange fordeler for alle typer kjøretøy, inkludert:
Beskyttelse mot svindel med bilforsikring Forhåndsmedierte ulykker
Crash for kontanter Falske/overdrevne whiplash-påstander
Bevist å redusere ulykkesfrekvens og tap
Forhold
Løse problemer med motstridende rapporter om faktiske
hendelser av sjåfører og vitner
En nøytral versjon av hendelser, før, under og etter
en ulykke/hendelse
Fremskynder prosessen med forsikringskrav, gir
ugjendrivelige bevis
Black Box for kjøretøyet ditt, logger kjøretøyets kjørehistorikk Visning av blindsoner
Oppmuntrer til tryggere kjøring, bedre trafikksikkerhet og
drivstofføkonomi og reduserer kjøretøyslitasje
Gir opptak for bruk i føreropplæring
Økter
Sikker manøvrering av kjøretøy Beskytter mot påstander om kjøreforseelser, gir
omstendighetene rundt påståtte lovbrudd eller tilbakevisning
dem helt

motobiler
taxivarebiler
flåtergaffel