Gaffeltrucker og plantesikkerhetssystem

Forkflits og Plant sikkerhetssystem

Løsninger Beskrivelse fordeler
Forkflits og Plant sikkerhetssystem Forkflits og Plant sikkerhetssystem Rekorder:
- Sjåførenes utsikt over veien
Beskytter mot:
- Arbeidsulykker
- Motstridende rapporter om faktiske hendelser
- Mangel på vitner
Forovervendte kameraer
2 Forkflits og Plant sikkerhetssystem Rekorder:
- Journey og andre vedlagte kameraer
- Kjøretøyets plassering via GPS (valgfritt)
- Påvirkning av G-krefter ved en ulykke
- Kjøretøydynamikk (akselerasjon, bremsing osv.)
- Kjørestil
- Kjøretøyets hastighet (valgfritt)
Beskytter mot:
- Leverer videobevis til tross for mangel på vitner og
motstridende rapporter
- Førerhus med opptak brukes for sjåfør/operatør
opplæring
Opptakere
3 Forkflits og Plant sikkerhetssystem - Gir detaljert vidvinkelbilde av
bak på kjøretøyet
- Eksterne/værbestandige kameraer designet for å være
montert bak på ethvert kjøretøy
- Send ut reverserte (speil) bilder for visning på
en valgfri monitor
- IR nattsyn under mørke forhold (valgfritt)
Lar brukeren:
- Se mulige 'blindsoner' når du rygger
- Sikker manøvrering av kjøretøy
- Ryggeulykker på grunn av begrenset sikt
- Sikker manøvrering av kjøretøy
Ryggekameraer